SERVICII:

Calcul energetic pentru proiectarea de cladiri eficiente Certificare energetica si audit energetic cladiri Calcul punti termice elemente de constructie Calcul eficienta termica ferestre Calcul energetic pentru case pasive (PHPP) Calcul de risc la condens Servicii speciale

Building Energy Auditors Association member

 

English  

Cladiri EFICIENTE - proiectare, certificare, audit

Echipa noastra ofera urmatoarelecalcule energetice:

Calculele sunt facute conform normativelor romanesti si internationale in vigoare, setul C107, NP 048, SR EN ISO 13790, EN ISO 10211, EN ISO 10077, Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor.

Din legislatia pentru certificare energetica :

  • Legea 372/13.12.2005 - publicata in M.O. nr. 1144/19.12.2005, avand drept scop crestera performantei energetice a cladirilor, in vigoare de la 01.01.2007;
  • Ordinul 691/10.08.2007 - publicat in M.O. nr. 695/12.10.2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor;
  • Legea 159/15.05.2013 - publicata in M.O. nr. 283/20.05.2013, pentru modificarea si completarea legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, in vigoare de la 19.07.2013;
  • Legea 372/2005 REBUBLICATA in M.O. nr. 451/23.07.2013, privind performanta energetica a cladirilor.

Conform prevederilor art. 12 alin. (1) din ordinul 691/2007 pentru aprobareal Normelor metologice privind performanta energetica a cladirilor (pentru aplicarea prevederilor art. 22 din legea 372/2005): "Pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului si se cuprinde in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor." Conform art. 16 alin. (1) al aceluiasi ordin, prevederile art. 12 alin (1), mentionate mai sus se aplica de la data de 1 ianuarie 2007.

In acord cu art. 22 alin (1) al legii 372/2005 REPUBLICATA: "In cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 500 m2, aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice, precum si in cazul cladirilor in care functioneaza institutii care presteaza servicii publice, prin grija proprietarului/administratorului cladirii, dupa caz, certificatul, in valabilitate, se afiseaza intr-un loc accesibil si vizibil publicului. " Iar in art. 22 alin (2) al aceleiasi legi se spune: "Incepand cu 9 iulie 2015, prevederile alin. (1) se aplica cladirilor cu o suprafata utila totala de peste 250 m2, aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau in care functioneaza institutii care presteaza servicii publice."

Conform art. 18 alin. (1) din legea 372/2005 REPUBLICATA: "Certificatul de performanta energetica, denumit in continuare certificat se elaboreaza pentru: a) locuinte unifamiliale, blocuri de locuinte, birouri, cladiri de invatamant, spitale, hoteluri si restaurante, constructii destinate activitatilor sportive, cladiri pentru servicii de comert si alte tipuri de cladiri consumatoare de energie si unitatile acestora, care se construiesc, se vand, se renoveaza sau sunt supuse renovarilor majore; b) cladirile aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice."